Thủ tuc xin cấp Visa Châu Phi

 

THÔNG TIN HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ CHO THỊ THỰC DU LỊCH THĂM THÂN/ BẠN BÈ


1. HỒ SƠ NGƯỜI THÂN/ BẠN BÈ CẦN CHUẨN BỊ


 1. Thư mời với nội dung nêu rõ một số thông tin sau: Thông tin về người mời và người được, thông tin về thời gian và mục đích chuyến đi đồng thời cũng nêu rõ thông tin về chi phí chuyến đi ai sẽ là người chi trả hay đài thọ
 2. Bản sao y công chứng passport/ chứng nhận quốc tịch/ visa hay giấy giờ chứng minh tình trạng lưu trú của người mời
 3. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ với đương đơn Việt Nam
 4. Nếu đài thọ chi phí chuyến đi vui lòng cung cấp giấy tờ chứng minh khả năng tài chính

 

2. HỒ SƠ ĐƯƠNG ĐƠN VIỆTNAM CẦN CHUẨN BỊ

 

 1. Passport gốc có giá trị 10 năm đã kí tên tại trang 3, còn hạn trên 6 tháng, còn ít nhất 3 trang trống để dán visa, bao gồm tất cả passport củ nếu đã đổi passport mới
 2. Ảnh phong nền trắng, chụp mới chính diện, khổ hình theo yêu cầu của từng loại visa
 3. Giấy tờ chứng minh tình trạng cá nhân, nhân thân và xã hội
 4. Giấy tờ chứng minh tình trạng công việc
 5. Giấy tờ chứng minh khả năng tài tính và tài sản
 6. Booking vé và khách sạn/ giấy tờ chứng minh tình trạng lưu trú tại nước ngoài
 7. Bảo hiểm du lịch với mức chi trả bồi thường >30.000 EUR và phù hợp thời gia chuyến đi

 

Mẫu visa MONGOLIA


Yêu cầu  visa và lệ phí

Không

Loại

Lệ phí thị thực

Phí dịch vụ

Phí dịch vụ khẩn cấp

1

Đơn xin thị thực xuất nhập cảnh

$ 53

2

Đa thị thực xuất nhập cảnh

6 tháng

$ 68

$ 5

$ 65

1 năm

$ 133

$ 5

$ 130

3

Thị thực quá cảnh

Đơn

$ 15

$ 15

Tăng gấp đôi

$ 30

$ 30

Đa

$ 50

$ 50

 

Các tài liệu sau đây được yêu cầu để có được thị thực MONGOLIA

1. Lời mời từ Mongolia
2. Hộ chiếu với ngày hiệu lực ít nhất là sáu tháng sau khi kết thúc các ứng dụng thời gian lưu trú dự định trong Mongolia
3. Hoàn thành Đơn xin thị thực cho khách du lịch với một kích thước ảnh hộ chiếu 
4. Lệ phí thị thực 
5. Xử lý thị thực quá cảnh yêu cầu thị thực cho điểm đến tiếp theo, bản sao của vé trở đi

Related Post