Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH MIX TOURIST

Phòng Du lịch Ai Cập

Địa chỉ: Phòng 2001, tầng 20, tòa nhà 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.6281 4340; Mobile: 0974 910 891 / 0975 820 479
Fax: 04.6281 4341
HỘP THƯ: info@mixtourist.com.vn
Website: http://www.mixtourist.com.vn